Những vần thơ nhỏ

Vừng ơi! Mở cửa!

Sư cô Trăng Yên Tử

 

Vừng ơi! Mở cửa hồn đi chứ!

Thần chú yêu thương đã đọc rồi

Hoa lá vẫn còn xanh trước ngõ

Mở lòng thức dậy mỉm cười thôi!

 

Vừng ơi! Mở cửa hồn đi chứ!

Cho tràn ánh sáng của thương yêu

Chiếu soi châu báu đầy tâm ấy

Này hạt bao dung, rộng mở nhiều!

 

Vừng ơi! Mở cửa hồn đi chứ!

Kẻo lỡ duyên lành với nước mây

Núi trăng đang đợi người ngắm đó

Nghĩa tình chờ đợi một bàn tay!

 

Sư cô Trăng Yên Tử