Những vần thơ nhỏ

Đến cửa vô sinh

Ni Sư Như Minh

Doi XomThuong.jpg

Khóa tu hai mươi mốt ngày

“Cái gì xảy ra sau khi ta chết?”

Mọi người cần hiểu biết

Về thắc mắc lâu nay

Qua pháp thoại của Thầy

Ai nấy đều sáng tỏ

Muốn biết về tương lai

Chỉ cần trong hiện tại

Sống sâu sắc thảnh thơi

Đi đứng và nói cười

Trong tỉnh thức chánh niệm

Thì sau khi ta chết

Ta đã có hướng đi

Con đường Trí và Bi

Cho ta nguồn an lạc

Lo gì không giải thoát

Không đến cửa vô sinh.