Những vần thơ nhỏ

Lặng lẽ nơi này

Tâm Quang Từ


Lặng lẽ nơi này, tĩnh lặng yên
Thân tâm hợp nhất, bước chân thiền 

Không đi, không đến, thôi tìm chạy 
Đã tới, đã về, với bổn nhiên.

Lặng lẽ nơi này, tôi đứng yên 
Dừng chân soi chiếu, tiếng chuông thiền 
Thiên thu chuyển hóa thành giây phút 
Hiện tại miên trường, sống tịch nhiên.

Lặng lẽ nơi này, góc nghỉ yên
Vầng trăng mới mọc, sáng soi thềm 
Trong tôi hơi thở buông đều nhẹ 
Thể nhập tình thương tới mọi miền.

Lặng lẽ nơi này, giấc ngủ yên 
Trăng soi ngoài ngõ, Phật cười hiền 
“Sao không tỉnh dậy, thời kinh sớm”
Mây đọng hiên ngoài, sương rớt thêm.

Lặng lẽ nơi đây, tĩnh tọa thiền 
Đưa tâm về lại, định thân yên 
Ngoài kia trăng lặn, mây rời núi 
Để lại nơi này, một cõi riêng.

Lặng lẽ nơi này, không độc côi 
Đồi xanh, cây cỏ , nắng reo vui 
Chim ca, rừng thức, con đường nhỏ 
Mầu nhiệm đất trời, đẹp quá thôi!

Lặng lẽ nơi này, bạn với ta 
Tình thân huynh đệ, bốn phương nhà 
Con đường huyền thoại, đi vào mộng 
Hóa hiện thành  thơ, hóa khúc ca.

( Kỷ niệm khóa tu mùa hè 2014 tại Làng Mai , Thenac, France ) 
Tâm Quang Từ