Những vần thơ nhỏ

Chiều Tuệ Uyển

Chân Xuân Thanh Lương

(Cảm tác trong dịp tăng thân Thái Lan có một chuyến về Việt Nam thăm miền Tây  và ghé thăm Tuệ Uyển trong tháng
10 .2014 vừa qua)

Tuệ Uyển chiều thu mưa trắng bay
Xa bao năm tháng tưởng đôi ngày
Cây xanh hoa thắm tình huynh đệ
Vẫn vẹn đường xưa không đổi thay.

Thiền đường ấm áp có tăng thân
Có Bụt  trong  ta  sáng tỏ lòng
Chim én ngoài trời vui tắm gội
Quê nhà xin hứng giọt mưa trong.

Bước chân an trú mỗi đường quê
Hạnh phúc là đây mỗi bước về
Bàn tay gieo mãi mầm ươm hạt
Sẽ có mùa vui nắng ngọt đầy.