Những vần thơ nhỏ

Đem phơi hạt giống

Nguyễn Minh Hương

Ngồi buồn đem hạt giống ra phơi
Giống ni ba mẹ đã trao rồi
Ông bà muôn kiếp cùng chung góp
Thầy tổ miệt mài đã tặng trao.

Này đây hạt giống của yêu thương
Hạt giống khiêm cung, hạt giống hiền
Này đây hạt giống chấp nhận nữa
Hạt giống an vui, hạt giống cười.

Hạt giống hạnh phúc, giống an lạc
Hạt giống tri ân, giống hy sinh
Hạt giống hiểu thương cho tường tận
Hạt giống giúp đời, hạt giống vui

Hạt giống từ bi dù thua thiệt
Hạt giống yêu đời trong khổ đau
Chiều nay con đem phơi trước nắng
Gìn giữ gia tài được tặng trao.

Ô hay, sao vẫn còn nhiều giống
Lâu ngày cất giữ ở trong tâm
Đem ra xem giống gì nhiều vậy
Tiện thể đem phơi giữa nắng hồng.

Ô ồ, này hạt giống san tham
Hạt giống chua cay, hạt giống buồn
Hạt giống giận hờn, giống sợ hãi
Hạt giống kêu ca, giống biếng lười.

Rồi đây thêm nữa hạt giống hờn
Hạt giống đua đòi, giống thua hơn
Hạt giống vô tâm, giống ỉ lại
Hạt giống âu lo, giống hỏi đòi.

Ôi ôi, khiếp quá! Giờ tỉnh giấc
Mới thấy mình đây thật quá nghèo
Hạt giống lãng quên trong tâm thức
Hoành hành đày đọa lấy đời ta!

Đem ra tất cả những hạt giống
Hạt nào cần gìn giữ đi lên
Hạt nào ta nên ngừng tưới tẩm
Để đến mùa sau có hạt liền.

Cảm ơn cuộc sống có lúc buồn
Để rồi đem hạt giống ra phơi
Để thấy đường đi thôi tăm tối
Để nở ngát hoa những lối về.