Những vần thơ nhỏ

Nẻo về tiếp nối

Chân Xuân Thanh Lương

(Cảm hứng từ khóa tu “Nẻo về tiếp nối đường đi”, được tổ chức từ ngày  2-7/9/2014 tại Trung tâm Làng Mai quốc tế Thái Lan)


Núi xanh dài yên ả …
Mây trắng hiền thong dong
Nắng mai vừa thức dậy
Đàn én mừng tung tăng
Gíó  thơm mùi cỏ dại
Trúc nghiêng cành phất phơ
Chim líu lo vườn Bụt
Ong  bé  vờn  ngây  thơ!

Lối mòn reo đá cuội …
Bước thiền hành bên nhau
Chúng con  là  tiếp nối
Hiểu  thương  này  xin  trao.

Ôi! những ngày hạnh phúc
Đường đi  đã  có  rồi
Em nẻo về khôn lớn
Đất  lành  hoa  muôn nơi!