Hình ảnh Lễ tiểu tường

Thấm thoắt mà đã tròn một năm từ ngày Sư Ông xả bỏ báo thân nơi Tổ đình Từ Hiếu. Những ngày này, tứ chúng đạo tràng Mai Thôn khắp nơi trên thế giới có cơ hội trở về thực tập chung với nhau, chế tác năng lượng bình an để thắp sáng sự có mặt của Sư Ông trong mỗi người.
 
Tại Tổ đình Từ Hiếu đã diễn ra một chương trình trọn vẹn ba ngày với những sinh hoạt chính như ngồi thiền, tụng kinh, tụng năm giới, lễ tưởng niệm,…được truyền trực tiếp qua kênh Youtube Làng Mai.
 
Vào tối  9.1, đại chúng đã quây quần bên nhau để làm lễ tưởng niệm. Mỗi câu chuyện, mỗi sự chia sẻ đều nói lên lòng biết ơn đối với Sư Ông và kinh nghiệm thực tập, áp dụng những lời dạy của Sư Ông vào đời sống hàng ngày.
 
Vào ngày 10.1, kỷ niệm một năm ngày viên tịch của Sư Ông, chư Tôn Đức, chúng xuất sĩ cũng như cư sĩ khắp nơi trở về rất đông. Nhờ sự có mặt của chư Tôn Đức, sự thực tập chánh niệm và tiếng tụng kinh trầm hùng của các vị xuất sĩ cũng như cư sĩ mà thiền đường Trăng Rằm toả ra một năng lượng rất hùng hậu và uy nghiêm.
 
Tuy khuôn viên chùa nhỏ, người lại rất đông nhưng ai cũng thực tập đi đứng, nói năng rất nhẹ nhàng. Sự thực tập của mỗi người là phẩm vật cúng dường quý nhất dâng lên Sư Ông trong ngày giỗ đầu.