Đã về đã tới

Vị bụt của các con

"Bồ Tát là người luôn tìm cách giúp đỡ cho những người xung quanh, nhưng hành động phải có sự hiểu biết. Có cánh tay và không có con mắt trong lòng bàn tay, cũng giống như thương mà không hiểu thì chưa chắc giúp được người khác có hạnh phúc thật sự".

 -Thiền sư Thích Nhất Hạnh - >>

Lễ xuất gia cây Nhãn 18.05.2023

"Tin vui vừa đến! Vào ngày 18.05.2023, đại chúng đã chào đón thêm 2 thành viên mới thuộc gia đình xuất gia cây Nhãn. Buổi lễ xuất gia đã được diễn ra tại Tu viện Vườn Ươm, Thái Lan. Đây là một niềm vui rất lớn của tăng thân Làng Mai".

 -BBT Làng Mai - >>

Phật đản 2023

"Ai bảo rằng Ưu Bát Đa La triệu năm mới nở một lần? Nắng đã lên. Chim chóc đã bắt đầu ca hát. Nắng đang xuyên qua những chiếc lá non. Nắng và lá đẹp lạ lùng. Sáng nay, chúng ta có thể nở ra như một bông hoa. Bông hoa đó chính là đức Bụt sơ sinh. Và đức Bụt sơ sinh đang chờ ta trước ngõ".

-BBT Làng Mai - >>

Mỗi người đều có tính Bụt trong lòng

"Đức Thế Tôn đã nói rằng mỗi người đều có tính Bụt trong lòng và nếu thực tập cho giỏi thì cũng có thể tỉnh thức, cũng có thể có hạnh phúc, cũng có thể có thương yêu được. Tính Bụt đó được gọi là Phật tính".

-Thiền sư Thích Nhất Hạnh - >>

Tâm thư kêu gọi hoà bình

"Chúng tôi tin rằng, vào thời điểm trọng yếu này, thông điệp hòa bình của Thầy chúng tôi có thể đem lại niềm hy vọng cho hai quốc gia Ukraine và Nga, cũng như cho toàn thể nhân loại. Lịch sử đã cho thấy chiến tranh có thể chuyển thành hòa bình, những người sống sót qua cuộc chiến dù mang đầy thương tích vẫn có thể được chữa lành và trị liệu."

                                                                                                       - Đạo Tràng Mai Thôn Quốc Tế - >>

Bộ ảnh mới: Lễ xuất gia Cây Nhãn 18.05.2023 tại TV Vườn Ươm, Thái Lan

PTTT 07.05.2023 | Pháp Thoại | Thích Phước Tịnh

Bộ ảnh mới: Mùa Xuân có gì trong đôi mắt bạn?

Bộ ảnh mới: Lễ Tiểu tường Thiền Sư Thích Nhất Hạnh (10/1/2023)

THƠ NHẠC THIỀN CỦA THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt | TS Thích Nhất Hạnh

Kinh Thương Yêu [CPNĐSNC] | TS Thích Nhất Hạnh(18-12-1997, Làng Mai Pháp)

Pháp thoại trực tuyến năm 2023 của các vị Giáo thọ Làng Mai từ các tu viện Làng Mai quốc tế

LỄ TIỂU TƯỜNG THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH TẠI CHÙA TỪ HIẾU, HUẾ (9-10.01.2022)

Lễ Thỉnh Xá Lợi Và Rải Tro Của TS Thích Nhất Hạnh Tại Làng Mai, Pháp (03.2022)

Lễ rước xá lợi và rải tro Ts Thích Nhất Hạnh tại Tu viện Mộc Lan, Mỹ (22.03.2022)

Lễ Rước Xá Lợi Và Lễ Rải Tro Của TS Thích Nhất Hạnh ( TV Lộc Uyển)

Lễ Nghinh đón Xá Lợi TS Thích Nhất Hạnh tại EIAB, Làng Mai tại Đức (18.03.2022)

Thực tập Cúng dường Tăng Thân