Đã về đã tới

Bữa tiệc của người tu

"Có những thứ rất quen mà không bao giờ cũ. Mỗi bước chân đi, mỗi hơi thở vào ra, mỗi bát cơm mình ăn mỗi ngày sẽ là những bữa tiệc nếu mình có lòng trân quý."

 - Thầy Minh Hy - >>

Bài học đầu tiên về thực tập chánh niệm

"Chánh niệm rất cụ thể. Khi chú ý tới hơi thở là ta đã có chánh niệm rồi. Thở vào, ta chú ý tới hơi thở vào từ đầu cho tới cuối và nhủ thầm “vào”. Thở ra, ta chú ý tới hơi thở ra từ đầu cho tới cuối và nhủ thầm “ra”. Với hành động đơn giản ấy, thân tâm ta hợp nhất và ta sẽ thực sự có mặt."

 - Sư Ông Làng Mai - >>

Làm bánh là thiền, vẽ cũng là thiền

"Trong màu xanh cũng sẽ có yếu tố đỏ, trong màu đỏ sẽ có yếu tố xanh như là vạn vật có trong nhau. Thật là có rất nhiều điều thú vị để khám phá về thế giới xung quanh và về bản thân. Tranh vẽ cũng biểu hiện được nội tâm của mình do đó đôi khi vẽ tranh cũng là sự khám phá bản thân và là phương pháp trị liệu."

 - Sư cô Chân Trăng Tùng Hạc - >>

Làm sao để tiếp xúc với cha mẹ?

"Mình có thể bắt đầu nói chuyện với ba trong mình: “Ba ơi, con biết ba đang có mặt. Ba có mặt đầy khắp trong hình hài của con. Ba đã trao truyền những khổ đau, những khó khăn của ba lại cho con. Giờ đây con đã gặp được chánh pháp, ba và con sẽ cùng thực tập để chuyển hóa những tiêu cực và nuôi lớn những tích cực ba đã trao truyền cho con."

- Sư Ông Làng Mai trả lời tham vấn - >>

Cảm đi

"Mình có cảm động với những điều đang có và không có? Trong quá khứ, hiện tại, hoặc tương lai, đã có những giây phút nào cho mình cảm xúc đáng nhớ? Mình muốn cảm hóa ai trong cuộc đời? Điều gì cho mình cảm hứng? Mình đã đi qua trầm cảm chưa và đã ứng xử như thế nào? "

- Chân Bội Nghiêm - >>

Nghệ thuật không nói

"Tịnh khẩu là một thực tập thương yêu. Tôi biết nếu nói là tôi sẽ nói những điều làm cho anh đau, chị đau, vì vậy tôi thực tập tịnh khẩu, để tôi không nói. Vì vậy trong khi tịnh khẩu là phải thực tập quán chiếu, tức là nhìn sâu. Nhìn sâu thì mới làm cho lửa tàn đi, làm cho núi dịu xuống."

- Thiền sư Thích Nhất Hạnh - >>

Ngồi thiền để làm gì?

"Trong khi ngồi thiền, quý vị đừng nói rằng tôi ngồi như vậy là để làm cái này, cái kia, để thành tựu cái này, cái kia. Không! Ngồi là chỉ để mà ngồi thôi. Ngồi và ngưng lại, rồi thấy rằng sự thật là mình đang ngồi trong tư thế hoa sen, trên mặt đất, và biết rằng mình đang có mặt trong giây phút này, đó đã là một thực hiện lớn lao của một vị Bụt rồi."

- Thiền sư Thích Nhất Hạnh - >>

Ngôi làng của chúng tôi

"Đúng với tên “Làng Mai”, tôi thấy đây đúng nghĩa là một ngôi làng. Tôi từng có cơ hội đi thăm Việt Nam, vì vậy tôi nhận ra một ngôi làng phải là như vậy. Thầy đã mang tinh thần đó để xây dựng Làng Mai, nơi đúng như một gia đình: có Sư Ông, sư cha, sư mẹ, sư anh, sư chị, sư em."

- Sư cô Diệu Nghiêm, Từ Nghiêm - >>

Thắp lên ngọn nến

"Như khi nhìn cây đèn cầy tỏa ánh sáng, ánh sáng cây đèn tỏa ra nhưng thật sự nơi nóng nhất là tim đèn. Và cái sức nóng ấy quay lại để làm chảy sáp nơi cây đèn cầy, làm cho cây đèn cầy tiếp tục cháy được. Cũng giống như khi phục vụ người khác, khi mình đem tất cả năng lực ánh sáng của mình để rọi đến nơi u tối, thì chính năng lực đó quay lại làm chảy chất sáp trong con người của mình. Mình trở thành một con người giải thoát là nhờ phụng sự."

 - Thầy Chân Pháp Ấn - >>

Tâm thư kêu gọi hoà bình

"Chúng tôi tin rằng, vào thời điểm trọng yếu này, thông điệp hòa bình của Thầy chúng tôi có thể đem lại niềm hy vọng cho hai quốc gia Ukraine và Nga, cũng như cho toàn thể nhân loại. Lịch sử đã cho thấy chiến tranh có thể chuyển thành hòa bình, những người sống sót qua cuộc chiến dù mang đầy thương tích vẫn có thể được chữa lành và trị liệu."

- Đạo Tràng Mai Thôn Quốc Tế - >>

Trực tiếp: 02.10.2022 Pháp thoại của Hòa Thượng Thích Phước Tịnh (TV Lộc Uyển, Làng Mai Tại Mỹ)

Bộ ảnh mới: Lễ đối thú An cư kiết thu 2022

trực tiếp: 18.09.2022 | Pháp thoại của HT Phước Tịnh (Tu viện Lộc Uyển, Làng Mai Tại Mỹ)

Bộ ảnh mới: NGÀY mở cửa 2022 tại Làng Mai

04/09/2022 [Mười Bốn Bài Kệ Chỉ Quán 13] Thầy Pháp Niệm Từ TV Vườn Ươm, LM Tại Thái Lan

Bộ ảnh mới: Về làng vào mùa mận chín

Yếu Tố Của Sự Giác Ngộ | Sư cô Đoan Nghiêm (Xóm Mới, Làng Mai, Pháp)

Bộ ảnh mới: KỆ truyền đăng trong khoá tu tháng 6/2022 tại Làng Mai, Pháp

Xuất bản sách mới “Ân Tình” của Thầy Pháp Nguyện

Tập Thơ nhạc thiền của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Sách mới xuất bản: Đi gặp mùa xuân - Hành trạng TS thích nhất hạnh

 

Khóa Học Trực Tuyến "Trái tim của Thiền tập Làng Mai" Thầy Pháp Niệm Chia Sẻ Về "14 Bài Kệ Chỉ Quán"

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt | TS Thích Nhất Hạnh

Thực tập ngồi thiền có hướng dẫn

Chuỗi liên kết các buổi sinh hoạt trong Khoá tu Tiếng Việt tại Tu Viện Lộc Uyển, Mỹ (3-7/8/2022)

Lễ Thỉnh Xá Lợi Và Rải Tro Của TS Thích Nhất Hạnh Tại Làng Mai, Pháp (03.2022)

Lễ rước xá lợi và rải tro Ts Thích Nhất Hạnh tại Tu viện Mộc Lan, Mỹ (22.03.2022)

Lễ Rước Xá Lợi Và Lễ Rải Tro Của TS Thích Nhất Hạnh Tại TV Lộc Uyển, Làng Mai (Mỹ)

Lễ Nghinh đón Xá Lợi TS Thích Nhất Hạnh tại EIAB, Làng Mai tại Đức (18.03.2022)

Thực tập Cúng dường Tăng Thân