Những vần thơ nhỏ

Thở cho vui

Tâm Nguyên Phương

Thở cho vui cửa vui nhà

Thở cho tĩnh lặng thân an ý bình

Thở cho trời đẹp trời xinh

Thở cho hoa nở bốn mùa tốt tươi

Thở cho ánh mắt biết cười

Thở cho hoa nở trên môi mỗi người

Thở cho em, thở cho tôi

Cho tan bớt khổ cho đời thêm vui.