Những vần thơ nhỏ

Thắp sáng niềm tin

Chân Huệ Tri

Đừng để niềm tin vụt tàn
 
Đừng để tình thương lạc hướng
 
Đứng giữa dòng bão tố
 
Giữ thân vững vàng
 
Giữa trùng khơi biển khổ
 
Giữ lấy tâm an
 
Giữ lấy!
 
Lối về còn thênh thang chờ đợi
 
Dù trời còn bão tuyết
 
Dù rét lạnh đêm đen
 
Nhưng sao trăng vẫn còn
 
Nguyên vẹn tinh anh
 
Hãy thắp đuốc niềm tin
 
Thắp ngọn đèn lí trí
 
Soi cho mình hướng đi
 
Lối về
 
Vẫn hằng luôn chờ đợi
 
Dù bao năm lạc lối
 
Thất thểu lang thang
 
Đường về nguồn cội
 
Vẫn nở thắm hoa vàng
 
Có nắng vàng gió mát
 
Chỉ cần trở về
 
Là quê hương bát ngát
 
Hiện rõ mắt trong
 
Bão tố, cuồng phong
 
Tuyết phủ, ngày đông
 
Sẽ biến thành cam lộ
 
Tưới vào đất tâm
 
Cho bình an hiện rõ
 
Quê hương ngàn đời
 
Vẫn một lối thong dong.