Cổng tam quan

Nếu bạn muốn vãng cảnh chùa, xin mời bạn tới Cổng Tam Quan Nơi đây sẽ có một thầy hay một sư cô hướng dẫn bạn và một số các vị khác đi tham quan. Mọi người đi từng bước thảnh thơi an lạc, bạn sẽ viếng Thiền Đường, Phật Đường, hồ sen, lầu chuông, Tàng Kinh Các v.v.. bạn có thể bước bằng bước chân của một người đang có mặt. Vị xuất gia hướng dẫn cho bạn tuy ít nói nhưng sẽ cung cấp cho bạn đủ dữ kiện về ngôi chùa bạn đang viếng: Có thể đó là chùa Pháp Vân Xóm Thượng, tu viện Lộc Uyển, tu viện Bích Nham, hay chùa Đại Bi của viện Phật Học Ứng Dụng… Bạn cũng có cơ hội thấy và nghe được sinh hoạt tu học của tăng thân bốn chúng nơi này nữa.