Những vần thơ nhỏ

Bước trên thật địa

Nguyễn Thế Hà (Chân Tính Hải)

Như bé thơ một tuổi
Tập bước chân đầu đời
Chập chững và run run
Nhưng quyết đi cho tới
Vòng tay mẹ đang chờ.


Bé nín thở môi bậm
Cố giữ thân không lệch
Đôi ba phen ngồi bệch
Vẫn đứng dậy đi tiếp.
Khi với được tay mẹ
Cả nhà òa mừng vui
Niềm vui của bé thơ.


Bao năm lăn lóc đời
Quên bước đi đầu đời
Bôn ba cùng năm tháng
Lặn lội với trần ai.
Chợt nhìn đầu hoa râm
Răng cái còn cái khuyết
Ngoảnh nhìn tuổi xanh biếc
Trôi như mây đầu ngàn.


Bé năm xưa bước xưa
Vẫn nằm trong tâm thức
Hạt mưa xuân nào tưới
Cho hạt giống nẩy mầm (*)
Hôm nay lại tập bước
Theo Thầy bạn bốn phương
Bước năm xưa trở lại
Thật địa tỏa kỳ hương.(**)


(*)ý thơ Nhất Hạnh.

(**) Lâm Tế

 

Nguồn: Phù Sa