Những vần thơ nhỏ

Nụ hoa dại

Trí Đức

Sáng nay
Trời gió nhẹ
Mây trắng, nắng vàng
Đường rộng thênh thang
Thảnh thơi
Chân bước tới
 
Ta mượn
Mượn đất trời
Một hơi thở
Rồi trả lại đất trời
Một hơi thở
 
Bên hè đường
Nụ hoa dại
Chợt hé
Một vần thơ, ai viết
Vần thơ này
Đâu phải của riêng ai?