Thời Khoá Lễ Đại Tường

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

(1926 – 2022)

Ngày 19 Tháng Chạp Năm Quý Mão

(Thứ Hai, Ngày 29 Tháng 01 Năm 2024)

 

 

Kính thưa đại chúng, Lễ Đại Tường Sư Ông là dịp để tứ chúng cùng trở về bên nhau, cùng thực tập để nuôi dưỡng lòng biết ơn chùa Tổ, biết ơn Sư Ông. Mỗi phát nguyện hành trì thực tập là một đoá hoa, một nén hương thơm thảo mà những người học trò dâng lên vị Thầy thương kính. Trong không khí đó, chỗ ngồi nào, con đường nào cũng có thể trở thành đạo tràng tu tập, cũng trở thành Thánh địa. 

Thời khoá Lễ Đại Tường năm 2024 được tổ chức trong thời gian từ 27.01 cho đến 30.01.2024 theo nghi lễ Tâm Tang. Chúng con xin kính trình thời khoá Lễ Đại Tường để chư Tôn đức và quý vị Phật tử liễu tri và yểm trợ cho Lễ Đại Tường của Sư Ông chúng con: 

 

 • Ngày 17 – 18 Tháng Chạp Năm Quý Mão (Thứ Bảy – Chủ Nhật, ngày 27 – 28/01/2024): Thời Khoá Sinh Hoạt Tứ Chúng

Thời gian

Ngày 17 Tháng Chạp Năm Quý Mão

(Thứ Bảy, ngày 27/01/2024)

04:30

Thức Chúng

 

05:30

Ngồi Thiền có Hướng Dẫn –

Tụng Kinh

(Ni xá Diệu Trạm)

06:30Thiền Hành 
07:00Dùng Sáng (Chùa Tổ) 
08:30Chấp Tác  
09:30

Pháp Thoại 

(Ni xá Diệu Trạm)

11:00Dùng Trưa (Chùa Tổ)  
12:45Thiền Buông Thư (Ni xá Diệu Trạm)
14:00Thức Chúng 
14:30

Chia Sẻ về Thầy

 Thiền sư Thích Nhất Hạnh

(Ni xá Diệu Trạm)

17:00Dùng Chiều (Chùa Tổ) 
19:00

Thơ – Nhạc Thiền

(Ni xá Diệu Trạm)

 21:00Im Lặng Hùng Tráng  

 

Thời gian

Ngày 18 Tháng Chạp Năm Quý Mão

(Chủ Nhật, ngày 28/01/2024)

04:30Thức Chúng  
05:30

Ngồi Thiền có Hướng Dẫn –

Sám Pháp Địa Xúc

(Ni xá Diệu Trạm)

06:30Thiền Hành 
07:00Dùng Sáng (Chùa Tổ) 
08:30Chấp Tác  
09:30

Pháp Thoại 

(Ni xá Diệu Trạm)

11:00Dùng Trưa (Chùa Tổ)  
12:45Thiền Buông Thư (Ni xá Diệu Trạm)
14:00Thức Chúng 
14:30

Lễ Đại Thí Thực (Chùa Tổ) 

 

Chia Sẻ và

Hướng Dẫn Thực Tập Thiền Lạy

(Ni xá Diệu Trạm)

17:00Dùng Chiều (Chùa Tổ) 
19:00

Lễ Tưởng Niệm

(Chùa Tổ)

21:00Im Lặng Hùng Tráng  
 • Ngày 19 Tháng Chạp Năm Quý Mão (Thứ Hai, ngày 29/01/2024):

 • Lễ Đại Tường

 • 04:15Thức Chúng 
  05:00

  Ngồi Thiền – Tụng Kinh

  (Thiền đường Trăng Rằm)

   Làm Việc Đội Luân Phiên 
  06:00Dùng Sáng (Chùa Tổ) 
   Chấp Tác Theo Ban 
  08:00Lễ Sái Tịnh Thất Lắng Nghe

   

  09:15

  Lễ Rước Xá Lợi

  Nhập Thất Lắng Nghe

  09:40Lễ Cúng Ngọ
  10:20Lễ Cung Tiến Giác Linh
   Lễ Thỉnh Giác Linh Bái Yết Phật Tổ và Nhập Tổ Đường
  11:30Dùng Trưa (Chùa Tổ) 
   Dọn Dẹp (Chùa Tổ) 
  17:00Dùng Chiều (Chùa Tổ) 
   Nghỉ Ngơi 
 • Ngày 20 Tháng Chạp Năm Quý Mão (Thứ Ba, ngày 30/01/2024):

Lễ Tưởng Niệm tại Công viên Vĩnh Hằng

14:00Vân Tập
14:30Khai Mạc Lễ Tưởng Niệm
14:45Tụng Kinh 
15:00Dâng Hương – Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm
15:15Thiền Hành
15:45Tham Quan Công viên Vĩnh Hằng
16:30Kết Thúc

Chúng con thành kính tri ân Chư Tôn thiền đức và quý vị Phật tử đã luôn luôn từ bi nâng đỡ và yểm trợ.

Trân kính và biết ơn,

Chúng con,

Đệ tử và Môn đồ pháp quyến.