Những vần thơ nhỏ

Thương lắm áo nâu ơi

Sư cô Chuẩn Nghiêm

Ban hoa tau tang than

Con yêu màu nâu tự bao giờ

Nếu ai hỏi, con cũng không nhớ nữa

Chỉ nhớ ngày khi bước chân vô cửa

Cửa tăng thân rộng mở đón con vào

Tình của Thầy rộng lớn tựa trời cao

Tình đệ huynh bao la như biển cả

Áo nâu sòng chẳng khi nào xa lạ

Màu quê hương, màu đất mẹ dịu hiền

Màu của niềm tin

Thương yêu

Chia sẻ

Mãi mãi một gia đình

Thương lắm áo nâu ơi.