Thực tập

Dịch từ Answers from the Heart

Phải làm gì với cuộc sống
Cảm thấy tội lỗi khi không có gì để làm
Không cảm thấy đủ
Dừng việc luôn suy nghĩ
Sống trong hiện tại với những hoạch định
Nhận diệntập khí xấu
Phán xét người khác
Chia sẻ niềm vui
Sụp đổ thần tượng
Yêu thích hơi thở
Có phân biệt là có khổ đau
Sự khác biệt nhận thức và về tôn giáo luôn có trong tư tưởng con người. Tư tưởng phân biệt làm cho con người hận thù, chia rẽ, đấu tranh nhau. Có phân biệt là có khổ đau. Thầy không khuyên chị có nên trở lại với người yêu mình hay không, thầy chỉ khuyên chị nên tập buông bỏ nhận thức phân biệt giữa Chúa và Bụt. Chính nhận thức đó đang tạo ra sự chia rẽ và xa cách.
Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương
Thực tập giới thứ ba như thế nào?
Ăn cơm im lặng
Trích từ tác phẩm “Hơi thở nuôi dưỡng, Hơi thở trị liệu” – Thầy Làng Mai