Những vần thơ nhỏ

Gửi lại tấm lòng

Ni sư Như Minh

Tôi trở về đây giữa mùa kiết đông
Tăng thân các xóm sống chung cùng
Hòa hợp sớm hôm lo tu tập

An cư thanh tịnh giữa mùa đông.

Xin gửi lại đây một tấm lòng
Tấm lòng cung kính dâng Sư Ông
Tấm lòng thương mến lên đại chúng

Tấm lòng trân quý với tăng thân.

Tôi gửi các em tấm chân tình
Gói trọn lòng tôi nghĩa đệ huynh
Kề vai sát cánh chung xây dựng

Xây dựng ngôi nhà tình đệ huynh.

Tôi muốn nói lên lời tri ân
Tình thương đại chúng đã sẵn dành
Thể hiện rất nhiều qua ánh mắt

Nụ cười hỷ xả với bao dung.

Mong một ngày trở lại nơi đây
Bên em, bên chị, sống bên Thầy
Cho nhau tất cả tình thương mến
Hạnh phúc trào dâng phút giây này.