Những vần thơ nhỏ

Gọi tên bốn mùa

Chân Trời Nội Tâm

Bốn mùa của hương sắc

Bốn mùa của vị thơm

Bốn mùa thay áo mới

Bốn mùa cứ xoay tròn

Bốn mùa của tĩnh tại

Bốn mùa của bình an

Hay bốn mùa hệ lụy

Hay bốn mùa đêm dài

Bốn mùa luôn có đó

Vì tôi luôn có đây

Bốn mùa luôn luôn hỏi

Bốn mùa luôn trả lời

Sáng nay, trời thay áo

Tuyết phủ đêm đông dài

Đưa tay vốc một nắm

Nấu trà cho ngày mai

Tuyết biến thành hồ thu

Trong veo không một dấu

Nước kéo thành mây bay

Lơ lửng giữa xuân này

Bã trà trong hai tay

Xin gieo vào lòng đất

Một chồi hoa bất diệt

Của tình thương ngọt ngào

Của tình thương dung chứa

Của tình thương lên cao

Của tình thương mời gọi

Của tình thương vẫy chào.