Những vần thơ nhỏ

Nắng mới trên từng ngọn cỏ xanh

Chân Tính Hải

Một ngày mới lên
Một tờ lá mới
Nắng trong vườn sau

Thở… đi em

Ta cùng dắt nhau
Dạo từng bước mới
Ngắm hoa vườn sau

Cười… đi em!

Nắng mới…
Trên từng ngọn cỏ xanh
Chim hót vang trên cành
Gió đưa nhẹ mây bay

Bước chân nào thảnh thơi.

Một ngày cuối thu
Một rừng lá chín
Vẫy tay chào nhau

Hẹn… mùa sau

Ta chừ có nhau
Vui ngày nắng mới
Phút giây nầy đây
Tuyệt… vời thay!