Những vần thơ nhỏ

Chẳng lẽ

Sư cô Huệ Tri

 

Chẳng lẽ ta về bàn tay không

Xuân đà đang thắm nắng đương hồng

Hoa cỏ vươn mình vui sự sống

Nỡ nào xuôi ngược với ruổi rong

Chẳng lẽ ta về bàn tay không

Lời pháp Thầy trao có nằm lòng

Sao lắm lúc quên hồn để lạc

Vui, khổ chơi vơi giữa hai dòng

 

Chẳng lẽ ta về bàn tay không

Tình huynh nghĩa đệ vẫn ấm nồng

Nụ thắm hoa tươi ngời điểm sáng

Trần gian cõi mộng có rồi không

 

Có lẽ ta về bàn tay không

Vui khổ lợi danh thả xuống dòng

Lưu lại trong ta lòng bi mẫn

Ừ thế mà đi chẳng lòng vòng.