Những vần thơ nhỏ

Để tôi mãi còn mỉm cười

Với quạnh quẽ cô đơn, tôi thở

Giữa đám đông muôn trùng, tôi thở, tôi thở

Khi khó khăn giăng mắc, tôi thở

Và đều đều cuộc sống, tôi thở

Có vui sướng chứa chan, tôi thở

Đến hạnh phúc cực kỳ, tôi thở, tôi thở

Và mọi sự, mọi việc bình thản tới lui

Để tôi mãi còn mỉm cười.