Những vần thơ nhỏ

Về nguồn

Đã về, đã tới, nơi đây

Tình như con nước vơi đầy, đầy vơi

Em xa, xa tít chân trời

Bây giờ Về Cội, là trôi mộng đời

Đã về đã tới, Em ơi!

Chơn  như tỏa sáng- góc trời mờ sương

Mỏi chân cỡi gió tha phương

Bây giờ tắm nắng thanh lương trăng ngời

Tâm nhiên rạng rỡ môi cười

Gặp Em hiện cả Đất Trời trong Ta!

 

Tâm Huyền