Những vần thơ nhỏ

Bồ đoàn sen nở

Chân Trung Hải

 
 
Bông sen nhỏ mong manh
Trên bồ đoàn buổi sớm
Đám lá vàng tung tăng
Bên đường khuya trăng sáng.
 
Ta mở rộng lòng tay
Thả xưa về quá khứ
Ta tháo tung lòng say
Trả sau về tương lai.
 
Hương trời trong vạt áo
Thành mây che đường dài
Phương Khê là đâu nữa ?
Ngọn trúc, giọt sương mai.