Những vần thơ nhỏ

Mưa xuân

Chân Tính Hải

Mưa xuân thánh thót
Ướt ngọn lá non
Mù xa vời vợi

Chân theo đường mòn

Vui theo tiếng hót
Dấu mỏ chim non
Vươn đôi cánh mềm
Giấc ngủ còn ngon

Mây giăng chót vót
Trên ngọn núi cao
Chim ơi thức dậy
Tuyết băng đã mòn

Chân vui em bước
Ngắm bình minh tươi
Nụ xuân vừa chớm
Trinh nguyên sơ thời

Hương xuân phảng phất
Nắng xuân trong ngần
Tâm ai ướp đượm
Ý xuân rộn ràng

Giọt xuân thấm đất
Mát bàn chân em
Dấu chân chim nhỏ
In trên cỏ mềm

Men theo đồi vắng
Tóc ghim lá vàng
Đồi nay vô tình
Môi chạm nụ xuân

Vui chân em bước
lên đồi cỏ non
Đồi xưa ngẩn ngơ
Còn đâu lá vàng

Tung tăng em ngắt
Một nụ xuân non
Mưa xuân lất phất
Ướt bờ vai thon.