Mùa thu lá chín, lá bay

Vàng đỏ diễn phô, đầy trời ngoạn mục

Đã từ bao lâu cành nâng niu nắm giữ

Sáng hôm nay cành buông: lá hồng theo gió bay đi.

< ĐI VÀO >