"Tháng Tư đồng nội trăm hoa nở
mong ước ôm đầy hai cánh tay
sắc xuân rực rỡ trời phương ngoại
thơ hát yêu thương rộng tháng ngày"