Phật đường

Nếu tâm tư bạn đang xôn xao, xin mời bạn vào Phật đường để nghe kinh. Bạn có thể tụng kinh chung với quý thầy cô và với đại chúng. Những bài kinh như Hướng Về Kính Lạy, Mười Nguyện Phổ Hiền hoặc Quy Nguyện… nghe tới đâu thì bạn hiểu tới đó. Lời kinh thấm vào cơ thể và tâm hồn bạn, đem tới cho bạn niềm an ủi, lắng dịu, giúp cho bạn thấy được tâm bạn và hoàn cảnh của bạn một cách rõ ràng, và bạn có thể tìm được hướng đi hoặc cách hành xử cần thiết để giải quyết những thắc mắc, khó khăn của bạn. Những bài nhạc kinh như Bốn Phép Tùy Niệm, Chắp Tay Búp Sen, Mười Nguyện Phổ Hiền, Hướng Về Kính Lạy .v.v.. chắc chắn sẽ tưới tẩm được những hạt giống tốt có sẵn trong tâm bạn, và sau mười phút nghe kinh hoặc nghe những lời kinh nhạc, bạn sẽ cảm thấy khỏe ra, thân và tâm thư giãn và bạn có thể mỉm cười được. Tại Phật đường bạn cũng có thể nghe nhạc kinh. Những bài kinh tụng như Mười Nguyện Phổ Hiền, Bốn Phép Tùy Niệm, Hướng Về Kính Lạy, Quy Nguyện, Tâm Kinh Bát Nhã, Sám Nguyện, Quay Về Nương Tựa… đều đã được phổ nhạc. Và nghe xong một bài nhạc kinh bạn có thể cảm thấy thư giãn và an lạc rất nhiều.

Lên Thiền đường hay Phật đường bạn nên mặc áo tràng hoặc áo dài. Bạn có thể đem theo một ít hương trầm để đốt lên cúng dường Tam Bảo và một chiếc tọa cụ với một tấm ni sư đàn. Tọa cụ là gối ngồi để ngồi thiền, và ni sư đàn là một tấm vải màu nâu trải xuống trước khi lễ lạy để khi lạy xuống bạn chắc chắn sẽ không phải hít bụi. Tấm ni sư đàn lớn vào khoảng 60cm x 60cm, có thể được may từ nhiều mảnh vụn kết lại với nhau, nhưng luôn rất sạch. Nếu chưa có tấm ni sư đàn thì bạn đem theo một chiếc khăn lau mặt để tạm thời thay thế, trước khi lễ lạy thì hãy trải xuống trước mặt. Tại Phật đường bạn sẽ được  hướng dẫn lễ lạy và sám hối. Có những pháp lạy gọi là địa xúc (tiếp xúc với đất) đem tới lợi lạc rất mau chóng. Qúy thầy, quý sư cô có thể dâng hương và xướng lên danh hiệu của chư Bụt, chư vị Bồ Tát hay chư vị Tổ Sư để bạn lễ lạy. Phép lễ lạy ở đây là bạn duy trì tư thế phủ phục trong thời gian ba hơi thở vào và ba hơi thở ra. Tiếng chuông nhấp sẽ giúp cho bạn biết lúc nào thì có thể đứng dậy để nghe danh hiệu kế tiếp trước khi lạy xuống. Xin mời bạn thử thực tập Ba Lạy và Năm Lạy, pháp môn đặc biệt của Làng Mai. Thực tập Ba Lạy và Năm Lạy, bạn tiếp xúc sâu sắc được với tổ tiên huyết thống, tổ tiên tâm linh và buông bỏ được cảm tưởng cô đơn, lo lắng và hờn tủi, buông bỏ được hiềm hận và tiếc nuối. Bạn nên thực tập Sám Pháp Địa Xúc: sám pháp này phải được thực tập vài tuần mới xong, mỗi lần thực tập chỉ cần độ tám phút. Sám pháp này rất hữu hiệu: thực tập xong bạn sẽ thấy nhẹ nhàng, thư thái, sáng suốt và có nhiều tình thương. Sẽ có một thầy hoặc một sư cô hướng dẫn cho bạn thực tập, bạn có thể thực tập hai lần tám phút hoặc ba lần tám phút cũng được, tùy theo thời gian bạn có.