Kỷ yếu Đến đi thong dong

KHẢI BẠCH

Thầy chúng con, Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng dạy rằng:

Ta vẫn còn đến đi thong dong
Có không còn mất chẳng băn khoăn
Bước chân con hãy về thanh thản
Không tròn không khuyết một vầng trăng
(Đến đi thong dong)

Gần trăm năm trụ thế và tròn tám mươi năm hành hóa khắp Đông Tây, Thầy chúng con đã trở về an nhiên xả báo tại chốn Tổ Từ Hiếu, nơi Người đã bước chân vào con đường xuất thế. Lễ Tâm Tang diễn ra như một khóa tu Im Lặng Hùng Tráng uy nghiêm giữa núi đồi Dương Xuân đã thắp lên ý thức trao truyền tiếp nối và thức dậy không biết bao nhiêu ngọn lửa Bồ đề trong tâm hàng đệ tử chúng con cũng như tất cả những ai từng có cơ duyên tiếp xúc, gần gũi và tiếp nhận sự giáo hóa của Người. Chúng con đã nhận được rất nhiều lời châu ý ngọc từ chư vị Tôn đức, chư vị lãnh đạo tôn giáo và tâm linh, chư vị lãnh đạo các quốc gia, chư vị nhân sĩ trí thức, các nhà báo, các thân hữu khắp nơi chia sẻ về công hạnh giáo hóa cũng như những ân tình với Thầy chúng con. Đó thật là những trân bảo vô giá, nhắc nhở chúng con về giá trị thiêng liêng của truyền thống tôn Sư trọng Đạo và chí nguyện dũng liệt trên con đường xây dựng tình huynh đệ, nghĩa đồng môn. 

Trong ý thức ấy, môn đồ pháp quyến và bốn chúng Đạo Tràng Mai Thôn biên tập nên tập Kỷ Yếu Đến Đi Thong Dong này như một phẩm vật dâng lên Thầy của chúng con trong lễ Tiểu Tường (Ngày 19 tháng Chạp năm Nhâm Dần, nhằm ngày 10 tháng 01 năm 2023) và cũng là một vòng hoa ngát hương cúng dường lên chư Tôn đức cùng thiện hữu tri thức gần xa. Chúng con thành kính niệm ân chư Tôn đức và chư liệt quý vị.

Chúng con nguyện sẽ cùng nhau giữ gìn và tiếp nối gia tài Pháp bảo mà Thầy chúng con đã trao truyền để luôn luôn được soi sáng trong sự hiện diện của Pháp thân mầu nhiệm ấy.

Thế sự như đại mộng
Quên tuế nguyệt ta đà
Tan biến dòng sinh tử
Duy còn ngươi với ta 
(Đề thiền duyệt thất – Thiền sư Thích Nhất Hạnh)

Kính ghi,

Thay mặt môn đồ pháp quyến và bốn chúng Đạo Tràng Mai Thôn

Thay mặt ban biên tập Kỷ yếu Đến Đi Thong Dong

Tỳ Kheo Thích Chân Pháp Ấn

Kỷ yếu Đến đi thong dong – Tập 1

Kỷ yếu Đến đi thong dong – Tập 2

LỜI TRI ÂN

Kính bạch chư Tôn Thiền đức, 

Kính thưa quý vị thiện hữu tri thức,

Với tâm niệm kết tập lời châu ý ngọc từ những chia sẻ, những bài viết của chư Tôn đức và thiện hữu gần xa về Lễ Tâm Tang Thầy chúng con là Thiền sư Thích Nhất Hạnh thành một tràng hoa thơm ngát, Ban biên tập Kỷ Yếu Đến Đi Thong Dong đã không ngại những yếu kém và hạn chế về thời gian chuẩn bị, mạnh dạn ra mắt tập Kỷ yếu này trong dịp Lễ Tiểu tường Thầy chúng con.

Chúng con xin dâng tràng hoa ngát hương này cúng dường lên chư Tôn đức, quý vị thiện hữu tri thức khắp nơi để ghi dấu những đạo tình và ân đức của quý liệt vị đối với Thiền sư cũng như đối với tất cả hàng hậu học môn đồ pháp quyến. Nguyện cầu cho tất cả mọi người và mọi loài được an lành, luôn an trú trong cõi Tịnh của phút giây hiện tại, bây giờ, ở đây.

Mặc dù đã cố gắng làm tốt nhất mọi việc với sự yểm trợ hết lòng của các pháp hữu trong phần phiên tả, phiên dịch và in ấn nhưng chắc chắn không thể nào tránh được những thiếu sót, trong đó trước hết phải nói tới việc xin phép bản quyền. Ban biên tập đã may mắn có được sự cho phép của hầu hết tác giả có bài in trong tập Kỷ yếu này nhưng cũng lấy làm tiếc vì nhiều lý do khách quan mà chúng con không liên lạc được với một số tác giả, chúng con rất mong quý vị thông cảm và thấu hiểu. Thời gian sưu tầm và biên tập bài viết hạn chế cho nên chúng con không thể tập hợp được tất cả sự chia sẻ và bài viết từ nhiều nguồn khác nhau. Những sai sót trong tập Kỷ yếu này do khả năng có hạn của nhóm biên tập, ngưỡng mong chư Tôn đức và quý vị thiện hữu lượng thứ và hoan hỷ.

Thay mặt môn đồ pháp quyến và bốn chúng Đạo Tràng Mai Thôn

Thay mặt ban biên tập Kỷ yếu Đến Đi Thong Dong

Tỳ Kheo Thích Chân Pháp Ấn