Lầu chuông

Bạn có thể làm như các vị xuất sĩ và cư sĩ Làng Mai và hàng ngàn các thân hữu của các vị ấy trên thế giới là đem tiếng chuông chánh niệm đặt vào máy tính của bạn, để mỗi 15 phút, bạn có cơ hội dừng lại để thở, mỉm cười và tiếp xúc được với những nhiệm mầu của cuộc sống trong bạn và chung quanh bạn. Làm như thế bạn tránh được những căng thẳng, mệt mỏi và những đau nhức trong cơ thể, và có cơ hội nuôi dưỡng thân tâm mình.

Tiếng chuông này là tặng phẩm của Làng Mai gửi tới bạn. Bạn có thể lựa chọn những hướng dẫn sau để cài tiếng chuông vào thiết bị của bạn.

Tại Xóm Thượng, Làng Mai, Pháp:

 

 

Tại Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu (EIAB) Làng Mai tại Đức: