Những vần thơ nhỏ

Lời nguyện cầu

Chân Duyệt Nghiêm

Thánh đường của buổi chiều
Những hàng cây đang cầu nguyện
Nắng tuôn xuống những dòng ân sủng

Cành lá xôn xao…

Xin cho bình yên về nơi đây
Dẫu cuộc đời vẫn điên cuồng, đau thương, tạm bợ
Em đang quỳ, chắp tay…
Gió đã mang lời nguyện cầu bay đi
Đàn bồ câu từ thánh đường bay lên bầu trời ngập nắng
Em đang ngồi, thở nhẹ…
Bình yên là em
Để từ em bình yên lan xa, lan xa
Đôi mắt em màu xanh

Để thế giới màu xanh từ mắt em hiển hiện

Buổi chiều tinh thơm
Bàn chân, hơi thở
Không một tiếng động
Nhưng muôn triệu hạt lành đã gieo xuống đất này rồi
Ngày sau hoa lá sẽ chứng minh.