Những vần thơ nhỏ

Thênh thang nẻo về

 

Có vòng tay nào rộng hơn vòng tay của vũ trụ
Có tình thương nào bao la bằng tình thương của mẹ Quan Thế Âm
Có trí tuệ nào bừng sáng như trí tuệ của bậc tỉnh thức
Có giải thoát nào bằng giải thoát của tâm.

30. Loi di ngap hoa vang