Những vần thơ nhỏ

Trao truyền tâm đăng

Ni Sư Như Minh

 

Trao truyền tâm đăng

Sáng nay làm lễ khai mạc truyền đăng
Hội ngàn sao, họp trăng rằm mười phương
Cam lộ vị ngọt mát thơm
Thầy ban pháp nhũ, giọt thương tràn đầy
Duyên lành con được về đây
Tăng thân quy tụ bên Thầy thân thương
Đạo tràng Pháp quốc Mai Thôn
Đại giới đàn Cam Lộ Vị
Ngát hương lối về
Về đây ươm giống Bồ Đề
Truyền đăng tục diệm, Tào Khê nối dòng
Giới tử thành kính một lòng
Nguyện cùng tiếp bước, nhất tâm tu trì
Từ đây đã có đường đi
Lên bờ giác ngộ còn chi lo phiền
Thật là đại sự nhân duyên
Được Thầy khai ngộ, trao truyền tâm đăng.

(Thiền đường Hội Ngàn Sao, xóm Hạ, ngày 25/5/2014)

 

Chiến công

(Kính tặng giới tử Đại giới đàn Cam Lộ Vị)
Ngoài chiến trường quân nhân lo dẹp loạn
Thắng trận rồi lo thu dọn chiến công
Người tu sĩ cũng là một chiến binh
Không thắng người mà chính mình tự thắng
Những trận giặc lòng sớm hôm chờ nhắm
Vào tâm can, huyết quản, mỗi tế bào
Có những đợt sóng lên xuống lao xao
Nhưng có những đợt sóng ngầm âm ỉ
Hãy trở về bình tâm nhìn thật kỹ
Xem thử tên nào lên xuống, quậy ta
Ồ! đây rồi, hãy lấy giới luật ra
Làm khí giới dẹp tà ma nhiễu loạn
Chỉ có giới mới đồng hành với bạn
Mới giúp mình chiến thắng được Ma vương
Hỡi các bạn ơi, mau hãy lên đường
Lấy giới luật làm gươm trừ nội loạn
Chiến công này thật vô cùng sáng lạng

Chúc bạn mau sớm ca khúc khải hoàn.

Khóa tu 21 ngày.11

Hạnh phúc về Làng

Về Làng hạnh phúc vô cùng
Được nghe pháp thoại, ngồi chung với Thầy
Được thấy Phật tử phương Tây
Truyền đăng, thọ giới, giải bày khó khăn
Thiền hành, thiền tọa, ăn cơm
Mọi người thừa hưởng tình thương của Thầy
Pháp đàm chia sẻ mỗi ngày
Trong tình huynh đệ, đông Tây một nhà
Làng Mai rộng lớn bao la
Thiền sinh tu tập, thiết tha, hết lòng
Đức Thầy biển cả bao dung
Chở che đại chúng với lòng Từ Bi
Về đây thấy rõ hướng đi
Trong tình huynh đệ Mâu Ni hiệp hòa
Tịnh độ có giữa Ta Bà
Còn tìm đâu nữa, đi xa nhọc lòng.

(Xóm Hạ, Làng Mai – ngày 3.6.2014)