Những vần thơ nhỏ

Trái tim con có Thầy

Ngọc Khuyết

Thầy trả lời vấn đápCon chưa từng gặp Thầy
Nơi phương trời nào cả
Vậy mà dường như lạ
Trái tim con có Thầy

Và con đã gặp Thầy
Nơi nẻo về cuả ý
Cùng rong chơi phương ngoại
Nói với người xuất gia

Và Thầy ơi! Tất cả
Con gặp Thầy trong mơ
Nơi tâm hồn tĩnh lặng
Con học theo người

Hôm nay ngày tiếp nối
Con xin được nương về
Từng nơi trang sách nhỏ
Con tiếp nối nơi Thầy

Thầy ơi! con đảnh lễ
Bậc “Ân Sư” trong lòng
Dù phương trời xa cách
Mong sống hạnh như Thầy.