Những vần thơ nhỏ

Con tằm

Chân Lạc Tuệ

Tằm đã tặng đời những sợi tơ óng ả
Sau bao ngày làm kén cuộn tròn
Từng tầu lá dâu xanh nuốt ngọt mềm

Được đất mẹ trời cha nuôi dưỡng
Tằm vui chơi tung tăng trong hạnh phúc
Sống một đời dài, ngắn chẳng bận tâm

Chợt một hôm
Kìa! Kén mọng tơ vàng
Một đời tằm chưa hề sao lãng
Hiến tặng nhân gian bao tinh túy của mình
Ôi! Những sợi tơ vàng diễm ảo
Hơn một lần đã trói được sơn lâm
Ôi! Tơ vàng ơi! Tơ vàng ơi!
Nàng có chờ, có đợi
Những bàn tay khéo léo mang về

May vá lại cuộc đời rách nát
Nâng tơ về đừng để hổ đời tơ

Tơ vàng ơi! Tơ vàng ơi!
Nàng đã đi vào huyền thoại loài người
Đang luân hồi còn mãi mãi đó đây!

Tằm trong tơ
Tơ trong tằm

Tơ trong hơi thở nhẹ
Tơ trong bước chân an

Tơ trong  ngọn lá, nụ hoa
Tơ trong nắng sáng mưa chiều
Tơ trong hạt sương mai lóng lánh
Tơ trong rừng phong ngập lá thu vàng
Tơ trong vạn nẻo đường, đang dắt lối con đi.