Khóa tu Tiếp Hiện dành cho người nói tiếng Việt tại Viện Phật Học EIAB – Đức 2024

Từ khi Ni trưởng Chân Không và Sư cô Định Nghiêm trở về Làng Mai Pháp sau 100 ngày Sư Ông viên tịch. Ni trưởng và Sư cô Định Nghiêm rất quan tâm đến việc xây dựng tăng thân xuất sĩ cũng như chúng chủ trì của tăng thân Tiếp Hiện, để tiếp nối sự nghiệp hoằng pháp độ sanh và xây dựng tăng thân mà Sư Ông đã bỏ hết công sức để gầy dựng trong suốt cuộc đời của Người.

Trong vòng một năm rưỡi qua, Ni trưởng và Sư cô Định Nghiêm đã chú ý đặc biết đến các khoá tu Tiếp Hiện để hết lòng yểm trợ các chúng Tiếp Hiện người Mỹ ở tu viện Bích Nham – New York, cho chúng Tiếp Hiện người Mỹ gốc Việt ở tu viện Lộc Uyển – California, cho chúng Tiếp Hiện nói tiếng Pháp ở xóm Mới Làng Mai. Ni trưởng và Sư cô Định Nghiêm sẽ sắp xếp để có mặt cho khoá tu Tiếp Hiện dành cho người Việt ở châu Âu tại Viện Phật Học EIAB từ ngày 26.06 – 30.06.2024.

 

 

Đáng lý ra, Làng Mai Pháp có thể đứng ra tổ chức khoá tu này để Ni trưởng không phải đi xa, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng vì Viện Phật Học EIAB nằm ở trung tâm châu Âu, nên tạo để cơ hội dễ dàng cho các anh chị từ các nước đến dự khoá tu, Ni trưởng đã không ngần ngại đường xa để cho khoá tu được tổ chức tại Viện Phật Học. Đây là một cơ hội đoàn tụ gia đình tâm linh hiếm có cho tất cả chúng ta với sự có mặt của người chị cả dòng tu Tiếp Hiện – Ni trưởng Chân Không. Hy vọng tất cả các anh chị Tiếp Hiện nói tiếng Việt ý thức đến sự kiện hy hữu này mà dành thì giờ để đến với nhau, tu học với nhau và xây dựng tình huynh đệ dưới mái ấm gia đình tâm linh.

Để đăng ký tham dự khóa tu, xin vui lòng truy cập vào đường link dưới đây:

Khóa tu Tiếp Hiện dành cho người nói tiếng Việt tại Viện Phật Học EIAB – Đức 2024