Thiền đường

Nếu bạn đang bị căng thẳng, xin mời bạn vào Thiền đường để được thực tập ngồi thiền có hướng dẫn. Sẽ có một thầy hay một sư cô hướng dẫn cho bạn thực tập. Và cũng có thể sẽ có Thầy của chúng tôi, thiền sư Nhất Hạnh thỉnh chuông và hướng dẫn cho bạn thực tập. Bạn biết không, trong tạp chí của Oprah Winfrey ở Hoa Kỳ mà hàng trăm ngàn người vào thăm mỗi ngày, Thầy của chúng tôi cũng có mặt để hướng dẫn những bài thiền tập như: “Là hoa tươi mát”, “Là núi vững vàng”, và “Không gian thênh thang”.

Vào thiền đường, bạn cũng cơ hội được thực tập hát thiền ca trước khi được ngồi yên để lắng nghe sâu những bài pháp thoại của Sư Ông Làng Mai hay của quý thầy, quý sư cô giáo thọ của Làng hiện đang tu học tại khắp các tu viện Làng Mai quốc tế. 

Tại Thiền đường bạn cũng có thể thực thiền buông thư. Một thầy hay một sư cô sẽ hướng dẫn cho bạn. Có thể là trong khi thực tập thiền buông thư, bạn có thể ngủ thiếp đi và không tiếp tục nghe được những lời hướng dẫn thực tập nữa. Không sao, miễn bạn khỏe và thư giãn là được rồi. Lần sau bạn sẽ thực tập tiếp. Nếu mỗi ngày mà bạn thực tập được một thời thiền buông thư thì tốt lắm, sẽ phòng ngừa được rất nhiều chứng bệnh gây ra do sự bức xúc và căng thẳng trong đời sống hành ngày.