Thiền đường

Quý vị đã vào thiền đường, xin hãy chọn một tư thế mà bạn cảm thấy thoải mái nhất, ngồi trên tọa cụ hay trên ghế. Nếu ngồi trên ghế thì đặt cả hai lòng bàn chân xuống sàn nhà. Lưng thẳng, nhưng không cứng. Buông thư hoàn toàn, ngồi thật tự nhiên trên ghế hoặc tọa cụ, bụng mềm, miệng mỉm cười. Chú tâm hoàn toàn vào hơi thở vào, ra. Khoảng một vài phút, tâm bắt đầu bị xao lãng, khi ấy ta mỉm cười và nhẹ nhàng đưa chánh niệm trở về hơi thở.

 

 

Mỗi buổi sáng hay chiều ngồi thiền, quý vị thân hữu có thể sử dụng hai bài hô canh này để bắt đầu giờ thiền tọa của mình. Năng lượng của hai bài hô canh này sẽ giúp nhiều cho sự thành công của buổi thiền tọa. Nhạc điệu là nhạc điệu truyền thống của lễ nhạc Phật giáo Việt Nam. Lời của Sư Ông Làng Mai làm ra với sự phụ tá của giáo thọ cư sĩ Chân Tuệ, lấy cảm hứng từ bài Ngũ Canh và Nhất Canh của truyền thống.

 

Hô canh buổi sáng

 

 

Pháp thân tỏa sáng buổi ban mai
Tĩnh tọa lòng an miệng mỉm cười
Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức
Mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi

Ngưỡng mong đại chúng tinh tiến nhiếp tâm thiền tập
Nam mô Bụt Sākyamuni.

 

Hô canh buổi chiều

 

 

Vững thân ngồi dưới cội bồ đề
Ba nghiệp lắng rồi hết thị phi
Thu nhiếp thân tâm vào chánh niệm
Rõ soi diện mục thoát bờ mê.

Ngưỡng mong đại chúng tinh tiến nhiếp tâm thiền tập
Nam mô Bụt Sākyamuni.

 

Bạn cũng có thể sử dụng những lời khai thị khi ngồi thiền do Sư Ông Làng Mai hướng dẫn trong chuyên mục Quán chiếu nhìn sâu để thay đổi bài thực tập của mình mỗi ngày.

Nếu chưa gặp được một minh sư hay một Tăng thân bạn có thể thực tập thiền tập một mình theo sách Sen búp từng cánh hé. Thực tập một số bài trong sách, bạn sẽ có thể tạo ra năng lượng của chánh niệm trong bạn và bạn sẽ trở nên tươi mát hơn, chăm chú hơn và có nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống hằng ngày. Và lúc ấy bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn để gặp gỡ một minh sư hay một đoàn thể tăng thân. Có thể là vị minh sư ấy hoặc tăng thân ấy đã có mặt sát bên bạn nhưng bạn chưa có cơ hội tiếp xúc. Sách này có thể giúp bạn gặp được thầy và được tăng thân. Xin bạn hãy vững tâm thực tập theo sách.

Hạnh phúc là con đường
Các pháp môn thực tập chánh niệm trong đời sống hàng ngày.

Các bài thiền tập căn bản
(các bài thiền tập cho những người mới thực tập )

Sen búp từng cánh hé
(những bài thiền tập hướng dẫn có công năng chuyển hóa và trị liệu)

Thi kệ thực tập chánh niệm
(những bài thơ ngắn mà bạn có thể đọc thuộc lòng trong những sinh hoạt hàng ngày của mình để giúp bạn trở về giây phút hiện tại và an trú trong chánh niệm)

Từng bước nở hoa sen
(Bình giải về những bài thi kệ thực tập chánh niệm của Sư Ông Làng Mai)

Thiền tập cho người bận rộn
Bạn có rất nhiều việc cần làm và bạn rất thích làm những việc ấy. Làm việc đem lại cho bạn nhiều hứng thú và niềm vui, nhưng làm việc nhiều quá, lo toan nhiều quá thì rất mệt. Bạn muốn thực tập thiền quán để được thảnh thơi hơn, để có thêm sự an lạc và niềm vui sống hàng ngày. Thế nhưng bạn không có thì giờ mỗi ngày để dành cho thiền tập. Vậy phải làm sao đây?

Quán chiếu nhìn sâu
(Lời khai thị của Sư Ông Làng Mai trước khi ngồi thiền)

Bạch Đức Thế Tôn! Khi thở vào, con thấy con đã về. Khi thở ra, con thấy con đã tới. Thở vào, con đã về trong phút giây hiện tại và tiếp xúc với những mầu nhiệm của cuộc sống quanh con. Thở ra, con đã tới và an trú thảnh thơi trong giây phút hiện tại, trong tịnh độ hiện tiền, đó là quê hương đích thực là sự sống của con. Trong những kiếp đã qua và ngay cả trong kiếp này, con đã từng rong ruổi không ngừng để tìm về quá khứ và hướng tới tương lai mà bỏ quên giây phút hiện tại. Giờ đây con không muốn con như vậy nữa, con muốn thực sự trở về để có mặt cho con, cho mỗi hơi thở vào và hơi thở ra của con. Con biết nếu con về được tới được thì cha mẹ và tổ tiên trong con cũng về được tới được, điều này có thể thực hiện chỉ trong khoảng một hơi thở vào hay một hơi thở ra. Đã về, đã tới thì con đâu cần phải làm gì nữa, con có thể mặc tình thích ý rong chơi và tổ tiên trong con cũng có thể mặc tình thích ý rong chơi trong cõi Bụt.