Đài mây tím

Ghé Đài Mây Tím, bạn có dịp ngắm nhìn quang cảnh ngôi chùa trong những sinh hoạt hằng ngày qua những vần thơ nhỏ, những câu văn chân thành, những bức thư trao đổi giữa Thầy và trò cùng những bài thiền ca vang lên trong đời sống tu học. Có nhiều bài thiền ca rất hay, xin bạn nghe thử bài Tào Khê, ca tụng những giọt nước cam lộ của Bồ tát Thanh Lương Địa; bài Sám Hối, nói lên tâm trạng muốn quay về và phát nguyện làm mới; bài Tìm Nhau nói về tâm bồ đề; bài Boong Boong, nói về hiệu dạng của tiếng chuông đại hồng; bài Bông Hồng Cài Áo nói về tình mẹ và biết bao nhiêu bài khác nữa.