Những vần thơ nhỏ

Gọi trăng

Chân Pháp Sỹ

 
Vầng trăng xưa  vẫn còn đây
Nghìn năm một ánh trăng đầy đó thôi
Tình chung dâng trọn kiếp người
Hương sen thoảng nhẹ về nơi cung hằng.
 
Bát y xông ngát hương trầm
Tóc xanh hóa đượm mây lồng mười phương
Đất trời khai hội yêu thương
Cùng ta chung nhịp lên đường trăng ơi!
 
Nâu sồng đi giữa cuộc đời
Trăng thanh soi bước rạng ngời đường xưa
Chiên đàn gió gởi hương đưa
Vườn tâm ngàn cánh hoa vừa nở tung.
 
Bờ xa nối lại bến gần
Chắp bàn tay ấm tình thâm muôn đời
Trùng dương nào có xa xôi
Buồm trăng vượt sóng đón người gió sương.
 
Long lanh sóng nhịp thuyền hương
Non mây tỉnh mộng mở đường gọi trăng
Lòng quê ấp ủ duyên lành
Chày khua giã gạo đêm trăng hội thề.