Những vần thơ nhỏ

Hoa nở trời mây

 

Bụt là hoa giữa ngàn cây

Là hương của đất là mây của trời

Bụt trong anh, Bụt trong tôi

Là tình của mẹ, môi cười của em

Bụt là sách, Pháp là đèn

Xua tan u tối đêm đen bủa dày

Lắng nghe kinh vọng chùa Đây

Tắm trăng Suối Đó đêm ngày diệu nguyên

Bia thơ rải ngát hương thiền

Chừng như thấy cả tam thiên giữa lòng.