Những vần thơ nhỏ

Lời thầm thì của đất

 

Tinh khôi chân em bước

Đất trời như hân hoan

Em bước chân tiếp xúc

Với đất rất là khẽ

Đất thì thầm nhè nhẹ

Dưới mỗi bước chân em.

 

Đất với em là một

Thân quen tự độ nào

Mà cho em chia sẻ

Niềm đau.

 

Để đất ôm ấp và chuyển hóa

Để em nhận diện và chế tác

Cho niềm vui nhân lên

Cho nỗi buồn trừ bớt

Vẫn thong dong vững chãi

Dưới từng bước chân em.

 

Ôi mầu nhiệm cuộc sống

Hạnh phúc đây thật rồi

Có chi mô mà vội

Về đây rồi! Lo chi.

 

 

Sư cô Văn Nghiêm