Những vần thơ nhỏ

Mắt Bụt

Chân Trời Văn Lang

 

 

Gió reo ngoài ngõ vắng
Mùa huynh đệ đến rồi,
Tiếng cười anh xanh thắm
Dắt em về tinh khôi.
 
Có một dòng sông trôi
Hồng hào trên mặt đất,
Chắp tay lòng thành thật
Nở muôn đóa từ bi…
 
Lời thơ anh cho đi
Ấm muôn lòng thế giới,
Lặng im trà thơm đợi
Hạnh phúc về thênh thang.
 
Anh gieo một mùa vàng
Gọi vầng trăng về hiện,
Đi qua cồn cào biển
Anh hiểu lòng đại dương.
 
Đời đẹp nhờ mắt thương,
Thanh thản lòng bước tới,
Trong tin yêu ngày mới
Mắt Bụt cười nơi anh.