Những vần thơ nhỏ

Mùa tiễn đưa

 

thomuathu

 

 

Nắng chiều thêm thắm sắc thu vàng
Rừng thu lẳng lặng khúc tiễn đưa
Bao cơn mưa lá nhẹ buông thả
Cuộc hẹn trở về không vắng xa
Phút giây ấy là phút giây hội ngộ
Này trăm năm vẫn một lối đi chung
Đây bước chân xin đi ở thong dong
Trên vạn lối mang ấm vang tình huynh đệ
Này lá ơi hãy yên lòng đất mẹ
Để ngày mai nuôi lấy những mầm xanh
Phút chia xa trao tay vốc an lành
Rồi gặp lại trong từng giây phút lặng
Xin gởi đây hạt niềm tin hoa nắng
Để ngày mai cây trái xanh mảnh vườn
Bước đường dài sao tránh khỏi gió sương
Nhưng ngọn lửa ngòi xưa luôn cháy sáng.