Những vần thơ nhỏ

Đôi khi

SC. Hội Nghiêm

 

 

Đôi khi ta muốn em càng khổ                                                

Vì sợ rằng em sẽ thả trôi

Đôi khi ta muốn em lầm lỗi

Để tâm em rộng lượng thứ tha

Đôi khi ta muốn em thay đổi

Vì sợ rằng em sẽ thành  băng

Đôi khi ta muốn em thầm lặng

Để em cười em nói có chiều sâu

Đôi khi ta muốn em chờ lâu

Để em biết thế nào là nhẫn nại

Đôi khi ta muốn em thất bại

Vì sợ rằng em sẽ tự cao

Đôi khi ta muốn em lao đao

Để em biết thế nào là định hướng

Đôi khi ta muốn em lười biếng

Vì sợ rằng em sẽ tẩu hỏa nhập ma

Đôi khi ta muốn em hát ca

Để làm dịu đi niềm đau không tên tuổi

Đôi khi ta muốn em hờn tủi

Để em biết quay lại với chính mình

Đôi khi ta muốn em càng bệnh

Vì sợ rằng em không biết cảm thông.

Đôi khi ta muốn em đi qua bão giông

Cho nghĩa đệ tình huynh ngày thêm thắt chặt.

Đôi khi ta muốn em nhắm mắt

Để tâm em đơn giản tựa hồn thơ

Đôi khi ta muốn em ngu ngơ

Vì sợ rằng em sẽ khổ đau nhiều

Đôi khi ta muốn em đừng hiểu

Để tâm em thanh thản nhẹ nhàng

Đôi khi ta muốn em lang thang

Để buồn đau dạo chơi cùng trăng gió

Đôi khi ta muốn em gặp khó

Vì sợ rằng em không biết nhún nhường

Đôi khi ta muốn em bình thường

Để tâm em vượt thoát khỏi thua hơn

Đôi khi ta muốn em cô đơn

Để em biết thế nào là tình nhân loại

Đôi khi ta muốn em đừng nói

Dù cuộc đời cần tiếng nói yêu thương

Đôi khi ta muốn em vấn vương

Để em biết trân quý trong hiện tại

Đôi khi ta muốn em dừng lại

Để em yêu cuộc sống quanh mình.