Những vần thơ nhỏ

Về Làng

(Thầy Chân Pháp Khả)

Khi về Làng hồn bé thơ sống lại 
Nét anh nhi gặp nét đạo vui mừng 
Khi tựa gối đầu hoa bên mép suối 
Lúc cúi đầu lên vai ngọc rưng rưng
 
Khi về Làng ngữ ngôn im bặt hết 
Để tình Không may vá một niềm đau
Dòng nước mát tụng ca bài chuyển hóa 
Ta về đâu nơi đại thể lao xao
 
Khi về Làng dựng thước phim hiện tại 
Mỗi góc quay chứa sự sống nhiệm màu
Tua lại cảnh khi lòng không suy nghĩ
Thấy ba thời lặng lẽ đến bên nhau
 
Khi về Làng cứ để Làng nuôi nấng
Hồn quê hương ai gọi lại mà sâu
Mưa cuối ngõ chở bông hoa diệu lý
Nắng đầu đường soi tỏ dáng thiên thâu.