Thử tìm dấu chân trên cát

Vết thương nhân loại

gió về hơi bấc căm căm lạnh

chiều xuống nhanh chân phủ núi đồi

ri rỉ thấm dần manh áo mỏng

cht gì loang loảng. máu! trời ơi!

vết thương nhân loại đà khơi mở

trên chiếc tàn thân lấm bụi đời

gió rét, chao ơi là buốt lạnh,

lòng đau như cắt, lệ đầy vơi.

ai gây chi lắm niềm cay đắng

vũ trụ cầu van đến nghẹn lời!

u độc đã vào, hoa lá úa

rồi đây vàng võ một chiều thôi

ôi vết thương sâu lòng nhân loại

thuốc thang tìm kiếm đã bao hồi?

đau quá, cạn khô dần huyết mạch

đừng sâu thêm nữa, hỡi người ơi!

Tạp chí Liên Hoa đăng bài này từ năm 1951. Chiến tranh từ hồi đó là một nỗi đau lớn trong tâm hồn tác giả.