Thử tìm dấu chân trên cát

Hộ niệm

bên kia bờ biển Mã Lai

bên ta châu Úc giữ hoài đêm đêm

ước chi sóng lặng biển hiền

buồm căng thuận gió cho thuyền tới nơi

đất lành, chim đậu thảnh thơi

cho trăng sáng lại, cho người thương nhau

sóng kia cũng biết gật đầu

sao kia cũng biết nguyện cầu sáng đêm

 

Thầy viết những vần thơ trên bên bờ biển Úc ngày 19.2.1977, sau khi chú nguyện cho chiếc Roland chở được 300 đồng bào tị nạn về tới bển Perth an toàn. (Chương trình đi bằng chiếc Koojara bị phá, thầy định cho chiếc Roland đi trước theo ước vọng của đồng bào). Nhưng chiếc Roland chỉ mới rời khỏi hải phận Mã Lai thì đã bị bắt lại.