Thử tìm dấu chân trên cát

Bắc một chiếc cầu

Tng Jacques Gasseau

có cây ngô đồng cho chim phượng đậu

có người đứng đó cho tình thương sâu

lut lệ nhiều khi như màn lưới sắt

giam người trong kiếp trầm luân thương đau

nhưng lòng nhân ái như bàn tay Phật

phá tan địa ngục đập nát u sầu

thành phố sáng nay nắng lên bát ngát

có chim bồ câu bay liệng trời cao

tôi nhớ tới người tấm lòng cương trực

nụ cười mát dịu như nước nhiệm mầu

trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng

như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao

tâm đã quyết rồi hiềm gì bạo lực

thân đi vào đời cưỡi trên ba đào

bắc một cây cầu từ hang địa ngục

lên tới cõi trời, mở hội ngàn sao.

 

Tôi có biết Jacques Gasseau. Ông là một ông đại sứ nhưng không phải là một ông đại sứ như các ông đại sứ khác. Với những phương tiện do lòng thương người thúc đẩy, ông đã thực hiện được bao nhiêu phép lạ, giúp đỡ được rất nhiều người tị nạn đường biển vào được đất Pháp, vượt được cả những tấm lưới sắt tưởng không bao giờ vượt được. Bài này Thầy viết vào tháng 2 năm 1977 trên vịnh Xiêm La.