Thử tìm dấu chân trên cát

Mưa quê hương

mưa ướt áo ướt đầu

ưt chân em

mẹ thì xa

ti nay ai bắt gió xoa dầu

gió réo gọi chiều nay hung dữ lạ!

trước mặt tôi

nước mưa xóa nhòa phố xá

nhớ tới quê hương

cơn mưa nặng hạt

gió về nghiêng ngả vườn cau.

Bài này chắc đã được viết vào một ngày mưa trên đất khách và đã được tác giả phổ nhạc.