Thử tìm dấu chân trên cát

Đêm hội trăng rằm

 

Cái gì sẽ xẩy ra khi Sắc chạm phải Không

Và cái gì sẽ xẩy ta khi tưởng đi vào phi tưởng?

kẻ trượng phu ơi hãy ở lại cùng tôi quan sát:

hai tên hề Sinh Tử đang cùng nhau bày trò

ảo thuật trên sân khấu thế gian

mùa thu lá chín, lá bay

vàng đỏ diễn phô, đầy trời ngoạn mục

đã từ bao lâu cành nâng niu nắm giữ

sáng hôm nay cành buông: lá hồng theo gió bay đi

đèn đã treo cờ đã giăng

đêm hội trăng rằm đủ mặt

bậc trượng phu ơi còn đợi gì? vầng sáng trên cao chưa tắt

đêm nay trời không một gợn mây

 

đèn lửa hỏi thêm phiền

lo chi chuyện cơm nước

ai tìm, mà ai được?

cùng trăng vui suốt đêm.

 

hai câu “đèn lửa hỏi thêm phiền, lo chi chuyện cơm nước” gợi nhớ tới hai câu của thiền tổ Liễu Quán:

tảo tri đăng thị hỏa
phạn thục dĩ đa thì
(nếu sớm biết đèn là lửa
cơm chín đã lâu rồi)

 

“chuyện cơm nước” ở đây chắc hẳn là chuyện công phu thiền quán, Sắc chạm phải Không thì cũng như matière chạm phải anti-matire, cái gì sẽ xảy ra. Sinh và Tử, Sắc và Không, Tưởng và Phi Tưởng đều là hiện tướng. Xin các bạn tham khảo lại bài Một Mũi Tên, Rơi Hai Cờ Ảo Tượng và bài Hãy Gọi Đúng Tên Tôi