Thử tìm dấu chân trên cát

Quê hương tuổi nhỏ

nghe

hoa cau

quyến rũ

nắng chiều muộn

thoi thóp kêu thành tiếng

không gian đọng

cánh chim trắng

vọng

bến bờ xưa.

cô thôn chiều nổi gió

áo lụa bay

cu ô thước

sông nước

cồn cỏ

con nghé nhỏ 

đuổi chạy mặt trời

tiếng tù và giục giã

khói sương

m chiều lửa đỏ

mái rạ thấp

tôi ra gọi em về

nhưng chỉ thấy

bốn bề

hư vô giăng mắc…

Bài này chắc chắn là Thầy làm trong lúc nhớ nhà. Thầy đã phổ nhạc và chúng tôi hay hát khi họp mặt và nhớ nhà. Anh Võ Đình và nữ sĩ Teo Savory đã dịch và in trong tập Zen Poems (Unicorn Press, USA, 1976). Nhiều em sinh viên chưa quen với Phật học đã nói với tôi “Trong tập thơ Tiếng đập cánh loài chim lớn của Thầy, chúng em chỉ “mê” bài này thôi. Mấy bài kia nói những gì, chúng em chẳng hiểu chi cả.”