Thử tìm dấu chân trên cát

Nẻo vắng

ng mình

sóng gợn mặt hồ

sương sớm lạnh

dấu chân em

buổi sáng

trinh tuyền lối cỏ

không lá ngô đồng xa

nhưng hồn mùa ấm áp

hoang sơ đi rồi

thuyền chở mái trăng về bến cũ.

Bản Anh văn bài này được in trong tập Zen Poems do nhà Unicorn Press xuất bản tại Hoa Kỳ.